Kutak za iznajmljivače

Želite iznajmljivati apartman, studio apartman, sobu, kuću za odmor i dr. te se konačno pridružiti mnogobrojnim uspješnim hrvatskim iznajmljivačima koji svoj smještaj pune svake turističke sezone. Pitate se kako postati iznajmljivač privatnog smještaja? Saznajte što trebate napraviti te koju dokumentaciju trebate prikupiti!

Kako biste dobili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, trebate se javiti Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u mjestu nadležnom po lokaciji smještajnog objekta, ispuniti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te prikupiti potrebnu dokumentaciju. Tu ćete dobiti sve informacije u vezi dokumenata koje ćete priložiti tom zahtjevu, te saznati sve informacije o kategorizaciji apartmana.

Popis Upravnih odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu nadležnih na području TZP Srce Zagorja:

a) Ispostava Zabok – Zabok, Kumrovečka 6, 049 221 049 – za područje općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začrete te grada Zaboka

b) Ispostava Pregrada - Pregrada, J. K. Tuškana 2, 049 376 042 – za područje grada Pregrade

Pravilnik o kategorizaciji možete pogledati ovdje, a njegove kasnije izmjene i dopune na sljedećim linkovima: NN 54/16NN 61/16; NN 69/17; NN 120/19

Na dnu Pravilnika – Prilog I – IV – nalaze se tablice s uvjetima koje moraju ispunjavati pojedine vrste smještaja (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište) za pojedinu kategoriju.

Nadležni upravni odjeli o izdavanju rješenja obavijestit će TZP Srce Zagorja o izdavanju istog. Obveza svakog iznajmljivača je javiti se u turistički ured TZP Srce Zagorja radi unosa novog obveznika i objekta u eVisitor. Turistička zajednica će iznajmljivaču, nakon unosa u eVisitor, izdati TAN listu s korisničkim imenom i lozinkom. TAN lista služi dodatnoj zaštiti osobnih podataka turista.

Više o Informacijskom sustavu za prijavu i odjavu turista – eVisitor - možete saznati ovdje.

Upute za rad u eVisitoru*:

*Za pomoć kod prijave i odjave gostiju možete se obratiti u Turističku zajednicu na broj telefona: 049 232 106 ili na e-mail: info@srcezagorja.com.

mVisitor - aplikacija za sve registrirane iznajmljivače

Nova aplikacija mVisitor namijenjena je turističkim zajednicama, iznajmljivačima i turistima, a prvenstveno služi olakšanju procesa prijave turista te komunikaciji na razini turističkih zajednica i iznajmljivača. mVisitor omogućava direktniju i kvalitetniju komunikaciju između TZ-a i iznajmljivača, bržu, jednostavniju i digitaliziranu prijavu gostiju, podiže razinu zaštite osobnih podataka gostiju. Sustav preusmjerava svakog prijavljenog gosta na web sadržaje i aplikacije od interesa TZ-a i regije, čime dodatno približava lokalnu ponudu gostima.

Kratke i jednostavne upute za iznajmljivače

Skinete aplikaciju mVisitor sa Apple Store-a ili Google Play Store-a. Nakon instalacije, prijavite se u aplikaciju s vašim OIB-om (korisničko ime) i lozinkom (lozinka koju koristite za eVisitor. TAN lista Vam nije potrebna za korištenje aplikacije mVisitor

Način unosa podataka gostiju

Gostu možete direktno iz mVisitor aplikacije poslati personalizirani link kojega koristi za unos podatka, a iste šalje natrag vama na autorizaciju.

ILI

U aplikaciji kreirajte i isprintate dokument sa QR kodom te ga postavite u vaš objekt. Gost skenira „QR kod“ koji ga vodi na personaliziranu web stranicu, putem koje unaša osobne podatke, te ih šalje vama na autorizaciju.

ILI

Kroz mVisitor aplikaciju podatke gosta možete digitalno skenirati (osobna iskaznica ili putovnica).

ILI

Podatke gosta možete ručno unijeti.

Nakon što provjerite podatke gostiju, klikom na gumb „Prijavi Goste“ unutar mVisitor aplikacije iste prijavljujete na eVisitor.

Video tutorijale uspostave sustava i rada sa aplikacijom možete pronaći na Youtube kanalu Intersof technologies https://www.youtube.com/watch?v=DtNESG9cgUQ

Više detalja i uputa možete pronaći na web stranici https://mVisitor.hr

Najčešća pitanja i odgovore možete pronaći na linku https://www.mvisitor.hr/faqs.html

 

Na glavnom ulazu u apartman ili drugi objekt koji iznajmljujete, dužni ste postaviti standardiziranu ploču. Standardizirane ploče se naručuju po kategorizaciji objekta kod proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva. Proizvođaču trebate dostaviti kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji te adresu isporuke. Popis proizvođača možete dobiti u našoj turističkoj zajednici.

 • Izrada službenog cjenika i kućnog reda za goste i vođenje evidencije prometa
 • Vaš službeni cjenik mora sadržavati:
 • Osnovne podatke iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
 • Naziv usluge (noćenje za dvije osobe, noćenje s doručkom, najam apartmana…) Vrstu naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)
 • Termin (unijeti sve termine u kojima se cijena razlikuje, sezone…)
 • Cijenu 
 • Turističku pristojbu (ako je uključena u cijenu obavezno navesti i taj podatak)
 • PDV (ako cijena sadrži PDV onda posebno izraziti neto cijenu plus iznos PDV-a)
 • Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking…)
 • Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći)
 • Potpis (Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi, dovoljno ga je potpisati od strane vlasnika).

Obveza iznajmljivača je izložiti službeni cjenik u svakoj sobi / apartmanu / kući za odmor i dr. Možete ga objesiti na zid ili postaviti na stol. Kao iznajmljivač ste također dužni utvrditi kućni red te ga istaknuti u svim sobama i apartmanima.

Primjer cjenika i kućnog reda možete dobiti u našoj turističkoj zajednici.

Cjenik i kućni red sastavljaju se obavezno na hrvatskom i minimalno jednom svjetskom jeziku.

Iznajmljivači su dužni voditi evidenciju o izdanim računima na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u knjizi evidencije prometa radi obračuna i uplate turističke članarine.

Obveza isticanja obavijesti o prikupljanju osobnih podataka

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 iznajmljivači su dužni obavijestiti goste o prikupljanju osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor.

Obrazac GDPR može se pronaći na stranicama Hrvatske turističke zajednice na hrvatskom i više stranih jezika.

Prijava i odjava gostiju vrši se isključivo putem eVisitora – nacionalnog sustava za prijavu i odjavu turista i kontrolu naplate turističke pristojbe.

Nakon upisa korisničkog imena i lozinke na poveznici, dobit ćete poruku o poziciji s TAN liste. Nakon što unesete traženi četveroznamenkasti broj, možete započeti s radom u sustavu.

Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15) i Pravilnikom o sustavu eVisitor (NN 43/20) propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju, koju su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskom objektu za smještaj, kao i oblik, sadržaj i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi iznajmljivači koji pružaju ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Po uspostavi eVisitora – informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske turističke zajednice, knjigom gostiju smatra se i Popis turista koji se vodi za pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u ugostiteljskom objektu. Po isteku kalendarske godine potrebno ju je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

Iznajmljivač je dužan izdati račun gostu (ili agenciji) za svaku izvršenu uslugu i zadržati za sebe kopiju tog računa.

Prijava stranaca na kratkotrajnom boravku

Kao iznajmljivač dužni ste uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe, odnosno turističku pristojbu po noćenju te uplatiti članarinu Turističkoj zajednici. Uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe obavlja se na temelju uplatnica koje se mogu „skinuti“ sa eVisitora .

Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i

6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom.

Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/19) nije drugačije određeno.

Turističku pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do 12 godina

2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada - osobama u ovom smislu smatraju se sve osobe koje nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem rade na temelju radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme, osobe koje obavljaju povremene ili sezonske poslove ili poslove na temelju studentskog/učeničkog ugovora ili ugovora o učeničkoj/studentskoj praksi u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, a koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili u kojem se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i

2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje turističke pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Odluka o visini boravišne pristojbe za općine i gradove na području KZŽ

Svi su iznajmljivači po Zakonu o članarinama turističkim zajednicama (NN 52/19) dužni plaćati članarine. Način obračuna, skupine djelatnosti, kao i stope po kojima se vrši obračun članarine te rokovi za uplatu članarine mogu se naći u navedenom zakonu.

Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obveznik kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je iznajmljivač po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja i organiziranja kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

 • da iznajmljivač nije po osnovi iznajmljiva​nja obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) prema Zakonu o PDV-u 
 • da iznajmljivač ima odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost 
 • da iznajmljivač po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od samostane djelatnosti kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga
 • da iznajmljivač iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno i/ili da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih jedinica odnosno do 30 gostiju istodobno.

Većina privatnih iznajmljivača nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost jer im godišnji promet ne prelazi 40.000 eur. Iako nisu obveznici PDV-a, ovakvi iznajmljivači dužni su gostu izdati račun za obavljenu uslugu, na kojem navode da PDV nije zaračunat. Samo u slučajevima kada iznajmljivač primi uslugu od inozemnog poduzetnika ili nabavi dobra za obavljanje djelatnosti u drugoj državi postoji obaveza plaćanja PDV-a (iako nije upisan u registar obveznika PDV-a). Za domaće iznajmljivače je stoga u smislu plaćanja PDV-a jeftinije surađivati s domaćom turističkom agencijom jer u tom slučaju obvezu plaćanja poreza preuzima agencija.

Privatni iznajmljivači nemaju obvezu upisa u Registar obveznika PDV-a niti su njihove usluge oporezive, ali moraju biti registrirani za potrebe PDV-a kada primaju usluge za koje je propisan prijenos porezne obveze prema članku 75., stavak 1., točka 6 te članku 75. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuju obvezu plaćanja PDV-a za svakog poreznog obveznika koja prima usluge poreznog obveznika koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu. Iznajmljivači koji koriste usluge stranih agencija i registrirani su za potrebe PDV-a imaju obvezu prijave PDV-a samo za razdoblje oporezivanja, tj. u mjesecima u kojima su obavljane oporezive transakcije. 

Sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz članka 75. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga.

Prema tome, mali porezni obveznik - građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici (npr. booking.com, airbnb i dr.).

Za registraciju za potrebe PDV-a je potrebno ispuniti P-PDV obrazac koji je zapravo Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV-ID).

Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika je obveza svakog iznajmljivača paušaliste. PDV možemo prijaviti koristeći knjigovodstvene usluge, usluge FINA-e ili ga možemo obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna.

Obračun PDV-a prijavljuje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a PDV je zatim potrebno uplatiti do kraja mjeseca.

Obrazac P-PDV (Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV-ID)), Obrazac PDV i Obrazac PDV-S mogu  se naći OVDJE.

 1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda
 2. istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena
 3. utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu
 4. izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija
 5. voditi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija
 6. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (primjer obavijesti o podnošenju prigovora i potvrde o primitku možete dobiti u našoj Turističkoj zajednici)
 7. ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom
 8. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

Sve ostale informacije možete pronaći na poveznici Ministarstva turizma i sporta.