Servisne informacije

112 – broj za hitne intervencije (hitna pomoć, policija, vatrogasci)

11888 - opće informacije

1987 – pomoć na cesti

+385 - međunarodni pozivni broj za Hrvatsku

 

Presečki grupa d.o.o.

tel:+385 60 328 328

putnicki@presecki.hr

Pretraga voznog reda Presečki grupe

 

Prometni ured Pregrada, Ljudevita Gaja 34

+385 49 377 850

pupregrada@presecki.hr

 

Prometni ured Zabok, Matije Gupca 67

+385 49 221 077

puzabok@presecki.hr

Hrvatske željeznice

+385 60 333 444

informacije@hzpp.hr

Pretraga voznog reda vlakova

 

Željeznički kolodvor Zabok, Trg Ksavera Šandora Gjalskog 2

+385 49 221 075

 

Željeznička stanica Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 12

+385 49 213 106

 

Željeznička stanica Sveti Križ Začretje, Kolodvorska 2
+385 49 227 822

Taxi Zagorje +385 97 933 7233

GO - MAR prijevozi +385 99 435 1950

Ivančica Kudumija

ivancica.kudumija@vz.t-com.hr
+385 98 961 9410

Dragutin Hainš

dragutin.hains@vz.t-com.hr
+385 98 646 262

Tanja Atlija

tanja.atlija@gmail.com
+385 91 538 0999

Nataša Krajačić

natasa.krajacic@gmail.com
+385 98 702 774

Stjepan Čebrajec

scebrajec@gmail.com
+385 98 607 376

Lada Geržina Medić

lada.gerzina@gmail.com
+385 98 624 659

Antun Gold

antungold@gmail.com
+385 98 782 780

Toni Rajković

rajkovict70@gmail.com
+385 95 389 0044
+385 91 467 4267

Alojz Horvat

horvat.alojz185@gmail.com
+385 99 515 0012

Eva Hursa

evahursa@gmail.com
+385 95 41 040

Tanja Gulija Jujnović

tanja.gulija@gamil.com
+385 98 174 0723

Antica Grubišić

antica.grubisic@zg.t-com.hr
grubisic17@gmail.com
+385 98 985 0466

Željko Slunjski

zeljko.hlunjski@kr.htnet.hr
+385 98 408 955

Vicko Krampus

vicko.krampus@gmail.com
+385 91 518 1089

Vlado Pest

vlado.pest@gmail.com
+385 97 709 0399

Anica Trutin

anica.trutin@gmail.com
+385 91 500 8895

Mirjam Grabovac

mirjam.grabovac@gmail.com
+385 99 247 3124

Josip Hršak

+385 91 372 0555

Željko Pospiš

+385 97 912 0081

Mladen Rac

mrac@irb.hr
+385 98 917 9273

Nada Kunštek

n.kunstek@yahoo.com
+385 91 769 4758

Katarina Sitarić

katarina.sitaric1@gmail.com
+385 98 903 0679

Larisa Bekina (Zdešić)

larisazd@gmail.com
+385 98 964 4952

Vesna Miholić

miholic.vesna@gmail.com
+385 91 546 0357

Barica Ratkaj

+385 91 148 7928

Miro Klasiček

mklasicek76@gmail.com
+385 91 677 6770

Darija Gotić

info@assistere.biz
+385 98 189 7719

Mladen Lončarić

mladen.loncaric@yahoo.com
+385 98 375 619

Katica Bomeštar-Herceg

katica.bomestar-herceg@vz.t-com.hr
+385 91 729 4220

Ljiljana Slonjšak

ljiljana.slonjsak@gmail.com
+385 99 210 4728

Zvjezda Domladovac

zdomlado@gmail.com
+385 98 165 7105

Tatjana Hažić

tatjana.hazic@gmail.com
+385 99 219 9411

Kristina Stakor

info@aurarustica-travel.com
+385 98 185 6789

Marina Zdešić

marinazdesic239@gmail.com
+385 98 972 5490

Jasna Lugarić

jasna.lugaric@gmail.com
+385 98 935 36 11

Gordana Dunjko

gordana.dunjko@gmail.com
+385 95 907 8852

Željka Sivar

sivarzeljka@gmail.com
+385 98 997 9196

Maja Boban

maja.boban2@gmail.com

Branka Leljak

branka.leljak@zg.t-com.hr
+385 98  183 8763

Maja Halvaks

maja.halvaks@gmail.com
+385 99 360 3499

Goran Travanić

+385 98 555 596

Gordana Škeljo

gordana.skeljo4@gmail.com
+385 98 941 0501

Stjepan Lojna

slojna@gmail.com
+385 98 175 6133

Mirjana-Sunčica Kralj

mskralj@gmail.com

Tomislav Rajtarić

tomo.rajtaric@gmail.com
+385 91 190 4707

Ankica Gotić

ankica.dzalto@gmail.com
+385 98 175 9049

Damir Galoić

damir.galoic@gmail.com
+385 91 252 6754
+385 99 698 5708

Lydia Ćuk

cuklydia@gmail.com

Gordana Habunek

ghabunek@gmail.com

Ljiljana Škrlec-Zaplatić

+385 91 728 9568

Sonja Vrca-Miholić

sonja.vrca.miholic@gmail.com
+385 91 577 7038

Vesna Kranjec Čižmek

vkranjeccizmek@gmail.com
+385 91 892 0084

Iris Radetić

iris.radetic@zg.t-com.hr
+385 91 880 3293

Sofia Lovrić

lovricsofia@gmail.com
+385 99 482 4323

Snježana Pugar

snjezana.pugar@gmail.com
+385 91 237 5690

Ljekarne Vodolšak Pregrada

Augusta Cesarca 1

tel:+385 49 377 400

 

Ljekarne Vodolšak Pregrada

Stjepana Radića 17
tel:+385 49 376 150

 

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije Zabok

Matije Gupca 63
+385 49 221 618

 

Ljekarna Švaljek Zabok

Josipa Broza Tita 2a
+385 49 221 419

 

Ljekarna Zubić Zabok

Matije Gupca 33a
+385 49 223 111

 

Ljekarna PharmAD Zabok

Dubrava Zabočka 90b, 49210 Zabok
+385 49 220 000

 

Ljekarna Švaljek Bedekovčina

Matije Gupca 35
+385 49 213 532

 

Ljekarna Svetec Bedekovčina

Trg Ante Starčevića 1
+385 49 213 876

 

Ljekarna Jadranka Šoštarić Krapinske Toplice

Antuna Mihanovića 3b
+385 49 232 208

 

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije Sveti Križ Začretje

Trg dr. Lembergera 1
+385 49 228 027

Veterinarska ambulanta Pregrada

Stjepana Radića 35
+385 49 376 005

 

Veterinarska ambulanta Zabok

Matije Gupca 3
+385 49 221 604

 

Veterinarska ambulanta Bedekovčina

Stjepana Radića 64
+385 49 213 445

 

Veterinarska ambulanta Krapinske Toplice

Klokovec 13
+385 49 232 205

 

HORVAT obrt za veterinarsku praksu i trgovinu, Zlatko Horvat

Antuna Mihanovića 22a
+385 91 503 8376

 

Veterinarska ambulanta Sveti Križ Začretje

Trg hrvatske kraljice Jelene 11
+385 49 227 098

Pregrada, Stjepana Radića 17
+385 49 463 102

 

Zabok, Matije Gupca 19
+385 49 374 932

 

Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 7
+385 49 463 116

 

Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 1
+385 49 463 112

 

Sveti Križ Začretje, Šetalište Oskara Wolfa 1
+385 49 463 128

Gradska knjižnica Pregrada

Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 3
+385 49 376 111
knjiznica@pregrada.hr

Knjižnica Ksaver Šandor Đalski Zabok

Zabok, Stjepana Radića 1
+385 49 221 451
knjiznica@knjiznica-zabok.hr

Općinska knjižnica Bedekovčina

Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 3
+385 49 213 656
info@knjiznica-bedekovcina.hr

Općinska knjižnica Krapinske Toplice

Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27
+385 232 288
knjiznica.ktoplice@kr.t-com.hr

Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje

Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 11
+385 49 228 389
opcinska.knjiznica.zacretje@kr.t-com.hr