Panonsko morje se je pred 12 milijoni let raztezalo na območju današnje Panonske nižine, obdajale pa so ga Alpe, Karpati in Dinaridi. V Humu Zabočkem na najdišču Plavinka je ohranjena ena najlepših in najbogatejših fosilnih združb Panonskega morja. Ta kraj, kjer so nekoč kopali pesek, je bil zapuščen, dokler ga niso uredili »kuburaši«, oziroma strelci iz kremenjač, Društva grofa Kulmerja.

Sedimenti geološkega najdišča Plavinka so stari približno šest milijonov let. V plasteh peska, prahu in gline je bila najdena zelo bogata združba fosilnih školjk, polžev, rakov in rastlin, okoli 60 vrst le teh. Na najdišču je postavljena dvojezična učno-informativna tabla, ki priča o nastanku, razvoju in izginotju Panonskega morja.

How to reach us?

Hum Zabočki
49210 Zabok
Hrvaška

Nalazište fosila Plavinka

Nalazište fosila Plavinka
Hum Zabočki