Poznobaročni grad Sveti Križ Začretje dominira na strmem pobočju ob avtocesti Zagreb-Macelj, nasproti cerkve na trgu v parku, ki obsega alejo s četveroredom kostanjev, vodnjak in parkirišče, pa tudi gozdno promenado in dve jezeri ob vznožju hriba. Nasproti gradu je Banovina, kompleks gospodarskih poslopij, nekdanjih konjušnic. Banovina je skozi zgodovino imela različne lastnike in je vedno veljala za gospodarski objekt, zemljišče ali skladišče, ki je bolj ali manj zanemarjeno. Danes pa se razvija projekt z imenom »Banovina«, ki bo povezal prostor med tremi pomembnimi svetokriškimi lokacijami: cerkvijo, gradom in šolo. Pred hlevi bo oblikovan amfiteater, v objektu pa sta predvidena knjižnica in muzejsko-razstavni prostor.

Na področju Srca Zagorja je poleg prenovljenih in delujočih gradov in dvorcev veliko objektov, ki so tik pred pozabo. Da bi jim vdihnili življenje, je Turistična zveza področja Srce Zagorja v sodelovanju z Muzejem mesta Pregrada Zlatka Dragutina Tudjine zagnala projekt »Oživljena dediščina«. Tako lahko vsi mimoidoči, popotniki in dobronamerneži izvejo več o bogati kulturni dediščini tega kraja. Ob nekdanje stavbe, njihove ostanke ali lokacijo, kjer so nekoč le te obstajale, so postavili panoje s ilustracijami znamenitosti, kot je bila nekoč videti.

Kako do nas?

Aleja Lavoslava Vukelića
Sveti Križ Začretje
Hrvaška

Banovina

Banovina
Aleja Lavoslava Vukelića