Območje Pregrade je v srednjem veku spadalo v kostelsko graščino, na severnih obronkih Kunagore pa so še danes vidni ostanki gradu Kostel. Prve pisane podatke za Kostel najdemo v Statutih zagrebškega Kaptola, kjer se omenja župnija Svetega Emerika v Kostelu leta 1334. Zgradil jo je grof Keglević na svojem aristokratskem posestvu, v sklopu zelo dragocenega arhitekturno-urbanističnega kompleksa, ki je sestavljen iz utrdbe Kostelgrad, Cerkve sv. Emerika, kapelice Trpečega Jezusa, župnišča, gospodarskih poslopij z vodnjakom in zgodovinskega pokopališča. 

S to cerkvijo je povezan običaj velikonočnega streljanja »pod Kostelom«. Čete grofa Keglevića, iz gradu Kostel, ki je prekrila cerkev, so varovale Kristusov grob, ob zori na veliko noč pa so z glasnim streli iz kremenjač praznovali Kristusovo vstajenje. Običaj se neprekinjeno neguje od leta 1523, danes pa nosi status nesnovne kulturne dobrine Republike Hrvaške.

Kako do nas?

Kostel 3
Pregrada
Hrvaška

Crkva sv. Emerika

Crkva sv. Emerika
Kostel 3
+385 49 347 100