Spomenik baštini – tradicijska Zagorska hiža - muzej je na otvorenom za kojeg se brine Ekološko društvo Lijepa naša iz Dubrave Zabočke. Na prostoru okućnice nalaze se: Glavna hiža, štagalj s prešnicom, manja kuća - Komora, Kočaki i klijet. Tu su i pčelinjak, krušna peć i bunar, koji svi zajedno predstavljaju stambeno-gospodarsku cjelinu jednog seoskog zagorskog domaćinstva. Zagorska hiža je otvorena za razgled, uz prethodnu telefonsku najavu.

Kako do nas?

Dubrava Zabočka 29c
Zabok
Hrvatska

Zagorska hiža

Zagorska hiža
Dubrava Zabočka 29c
+385 99 838 8162