Kada su prolazeći ovim prostorom stari Rimljani opazili kako iz zemlje izvire topla, kristalno čista i pitka voda, nazvali su je Aquae Vivae - živa voda. Pokazala se posebno pogodnom za reumatizam, bolesti kralježnice, neuro-muskulaturne tegobe, dijabetes sa zglobnim komplikacijama, posttraumatska stanja, stanja prije i poslije ortopedskih, kirurških i neurokirurških zahvata na lokomotornom sustavu, srčane bolesti i bolesti perifernih krvnih žila, poboljšanje postinfarktnih i postoperativnih stanja.

Prema internacionalnoj klasifikaciji voda je hipertermalna – temperature 41°C, izvire iz litavskog vapnenca i spada u akratoterme.

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koristi se za terapiju, njome se pune svi bazeni Vodenog parka Aquae Vivae, a na tržište je plasirana i prva hrvatska termalna mineralna voda za obnovu kože - aquaKTH2O.

Više na: Termomineralna voda i Ljekovita termomineralna voda

Kako do nas?

Krapinske Toplice
49217 Krapinske Toplice
Hrvatska

Termomineralna voda

Termomineralna voda
Krapinske Toplice