Iskustvo, znanje, empatija, individualna prilagodba svakom pacijentu, strpljenje i veselje ključni su temelji rada Privatne prakse Fizio Sanja. Visoko motivirani fizioterapeuti, uključeni u kontinuiranu stručnu edukaciju i usavršavanje u zemlji i izvan nje, pružaju adekvatnu pomoć i podršku iz područja fizioterapije.

Kako do nas?

Antuna Mihanovića 28
Krapinske Toplice
Hrvatska

Privatna praksa fizikalne terapije Sanja Petrač

Privatna praksa fizikalne terapije Sanja Petrač
Antuna Mihanovića 28
+385 98 754 459